Företagsförmedling

Allt från försäljning och värdering av hela företagsverksamheter till utvalda delar.

Sälja restaurang

Vi förmedlar små och medelstora företag.

Om oss

Sälja restaurang